top of page

SRC2

Helvetica Light, her türlü sitede kullanılabilecek, ince uzun harflere sahip, kolay okunan bir yazı tipidir.

     

     SRC 2 belgesi yurtiçi yolcu taşımacılığı yapabilmek için gerekli olan mesleki yeterlilik belgesidir. 

     SRC 2 belgesine sahip olabilmek için aşağıdaki niteliklere sahip olmak gerekmektedir:

     

     Kullanılacak taşıtın niteliğine uygun sürücü belgesine sahip olmaları,

     İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları,

     Büyük otobüs kullanacak adayların 26 yaşından gün almış olmaları,

     Büyük otobüs kullanacak adayların 66 yaşından gün almamış olmaları,

     Şoförlük mesleğine uygunluk bakımından bedensel ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu(Psikoteknik Raporu) yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almış olmaları,

     Tehlikeli madde taşıyan taşıtları kullanan adayların, ilgili mevzuatın öngördüğü eğitimi aldığını gösteren belgeye sahip olmaları,

     Uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza almamış olmaları gerekmektedir.

     Adaylar var olan ehliyetlerini mutlaka 2003’den sonra almış olması, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın yetkilendirdiği kurumlardan eğitim almaları ve yine T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği mesleki yeterlilik sınavından 60 puan ve üzeri puan alması gereklidir.  Ayrıca alacak kişinin 65 yaşından büyük olmamalıdır.

     SRC 2 belgesine sahip olan adaylar yurtiçinde her türlü yolcu taşımacılığı yapabilirler.

bottom of page