top of page

Psikoteknik
 

     Ticari araç sürücülerinin ve kanunda belirtilen ihlallerden dolayı ehliyetine belirli süre el konulan sürücülerin güvenli araç kullanmalarını sağlayan zihinsel ve psikomotor yetenek düzeylerinin; kişilik, tutum ve muhakeme gibi özelliklerinin bilgisayar destekli testler aracılığı ve gerektiğinde diğer test yöntemleri ile psikologlar tarafından yapılan değerlendirme sürecine psikoteknik denir.

     Psikoteknik testleri sonucunca psikoteknik belgesini almaya bedenen ve ruhen hak kazanmış kişiler ticari şoför olarak görev yapabilirler. Alınan psikoteknik belgesinin süresi beş yıldır ve her beş yılda bir belgeye sahip kişi veya kurumlar tarafından yenilenmesi gerekmektedir. Ayrıca 65 yaş üstü olup ticari araç kullanan şoförlerin psikoteknik belgelerini her yıl yenilemeleri gerekmektedir.

bottom of page